1 ใน 10อันดับท่องเที่ยว คือ ฮาลองเบย์ HA LONG BAY


1 ใน 10อันดับท่องเที่ยว นั่นก็คือ ฮาลองเบย์ HA LONG BAY เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม ที่มีวิวทิวทัศน์สุด Unseen สวยงามตระกาลตา สำหรับใครที่ชื่นชอบ และหลงรักการท่องเที่ยวทะเลย หรือชอบในการท่องเที่ยวแบบเป็นเกาะ เรียกได้ว่า ฮาลองเบย์ HA LONG BAY เป็นอีกหนึ่งตำตอบ หรือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวได้ลองมาเห็นด้วยตาตัวเอง ฮาลองเบย์ HA LONG BAY เป็นเกาะหินปูน สูงตั้งเรียงราย เป็นหย่อมๆ ขึ้นพ้นเหนือน้ำทะเล สีมรกต อ่าวตังเกี๋ย อ่าวฮาลอง ที่มีเกาะหินปูน โผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมา สวยงาม