1 ใน 10อันดับท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ


เรียกได้ว่าเป็นอีก1 ใน 10อันดับท่องเที่ยว ในประเทศไต้หวัด นั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เป็นอุทยานที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียว ประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะครอบคุมด้วย 3 จังหวัด นั่นก็คือ จังหวัด ไถจง หนานโถว และฮัวเหลียน จะอยู่ห่างจากเมืองฮัวเหลียนประมาณ 15 กิโลเมตร เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สุดอลังการเลยทีเดียว เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดปีเลยทีเดียว โดยทัศนียภาพของเทือกเชาสลับกับหุบเขาลายหินอ่อนที่มีความสวยมากเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ