10อันดับท่องเที่ยว ความรู้สึกของการท่องเที่ยวหน้าฝน


10อันดับท่องเที่ยว สำหรับความรู้ในการท่องเที่ยวหน้าฝน เชื่อว่าหลายคนคงมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไป เพราะสถานการณ์และความรู้สึกที่พบเจอในแต่ละบุคคลก็จะมีไม่เหมือนกัน บางคนอาจรู้สึกเหงาในช่วงหน้าฝน แต่ยังมีอีกบางคนที่กำลังสนุกสนานกับการที่ได้ออกมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน ที่สามารถมองเห็นต้นไม้เขียวชอุ่ม ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ใบไม่ที่ปกคุมด้วยสีเขียว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝน แต่ที่จะเป็นอุปสรรคบ้าง ก็คือการเดินทาง เพราะการเดินทางช่วงหน้าฝน เรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคในการสัญจรรถยนต์เป็นอันดับต้น ๆ